Rozwiązania VIMEC

Wszystkie urządzenia Vimec są zgodne z wymogami Dyrektyw Europejskich, posiadają więc znak CE. W celu zapewnienia zgodności z przepisami Vimec uzyskał na wszystkie swoje produkty deklaracje zgodności wystawione przez Jednostki Notyfikacyjne (TUV i IMQ). Kolejnym potwierdzeniem wysokiej jakości produktów Vimec jest także fakt, że Vimec jako pierwsza włoska firma w branży uzyskała certyfikat UNI EN ISO 9001 i certyfikat Systemu Jakości DNV (Det Norske Veritas), odnowiony zgodnie z Vision 2000.

Certyfikat ISO 14001

Jesteśmy przekonani, że system zarządzania środowiskowego ustanowiony w ten sposób pomoże zminimalizować ryzyko i stale poprawiać wyniki naszej firmy w zakresie ochrony środowiska.

Dla firmy Vimec, certyfikat ISO 14001 jest tylko pierwszym krokiem w projekcie zrównoważonego rozwoju 360°.

[uael-template id="8743"]